Kaptein Hannevigs vei 38, 3619 Skollenborg, Norge  +45 50 26 14 52

Om oss

Kenneth Jørgensen Ministry har profetier, Åpenbaringen 14 og de tre englers budskap i fokus i sin forkynnelse. Bevar SDA er en støtteforening til KJ Ministry.

Kenneth Jørgensen

Kenneth Jørgensen er en ettertraktet taler, og i sin forkynnelse fokuserer han på Bibelens profetier og de 3 englers budskap i Åpenbaringen 14.

Read Biography