Kaptein Hannevigs vei 38, 3619 Skollenborg, Norge  +45 50 26 14 52

Gi en gave

Bevar SDA er en støtteforening for Kenneth Jørgensens underhold og hans og andres virke i forkynnelsen av bl.a. de tre englers budskaper som beskrevet i Åpenbaringen kapitel 14 og 18.

Ønsker du å støtte dette arbeidet med en gave er kontonummeret 4040 18 88928. Alle gaver til foreningen går uavkortet til dette formålet.

For givere utenfor Norge benyttes:

IBAN nr: NO 30 4040 18 88928

BIC(SWIFT-adresse): SURSNO21XXX

Tusen takk for deres støtte!