Kaptein Hannevigs vei 38, 3619 Skollenborg, Norge  +45 50 26 14 52
Luther, reformasjonen 500 år 2017

5. Reformasjonen og Luther

Reformasjonen i lys av kampen mellom det gode og onde. I Oktober 2017 var det 500 år siden Martin Luther slo opp de 95 tesene på kirkedøren i Wittenberg. Er reformasjonen snart slutt?

Martin Luther har spilt en sentral rolle i reformasjonen. Hva trodde han egentlig? I denne talen ser vi litt nærmere på Luthers lære mot Bibelen.

Comments