Kaptein Hannevigs vei 38, 3619 Skollenborg, Norge  +45 50 26 14 52
Luther, reformasjonen 500 år 2017

6. Reformasjonen – gjenopprettelsesbudskapet

Reformasjonen i lys av kampen mellom det gode og onde. I Oktober 2017 var det 500 år siden Martin Luther slo opp de 95 tesene på kirkedøren i Wittenberg. Er reformasjonen snart slutt?

Calvinisme, Metodisme, baptisme, adventisme baserer seg på prinsippet å vende tilbake for å se hvordan den sanne tro ble praktisert i den første kristne kirke.

Comments