Kaptein Hannevigs vei 38, 3619 Skollenborg, Norge  +45 50 26 14 52

Taler i “Håp for Fremtiden 1996”