Kaptein Hannevigs vei 38, 3619 Skollenborg, Norge  +45 50 26 14 52

11. Hva Jesus gjorde mer enn 1500 ganger – Håp for fremtiden

Er Sabbaten aktuell i dag? Når Gud skapte sabbaten gjorde han det for menneskets skyld. Guds har en løsning på vår tids stressende mennesker, en gjenoppdagelse av en bibelsk tro som har vært glemt i århundrer. Kirkehistoriens kanskje største bedrag blir avdekket i denne presentasjonen.

Comments